Ovaj oglas više nije aktivan
Poslodavac: Mil-Pop d.o.o.
Pozicija: Direktor marketinga
Mjesto: Podgorica, Crna Gora
Postavljen 25.02.2013.
Rok za prijave 12.03.2013.

Ističe prekosjutra

Executive Housekeeper
Budva
Ističe prekosjutra

Head Gardener
Budva
Ističe prekosjutra

IT Manager
Budva
Ističe prekosjutra

Chef de Cuisine
Budva