(npr. trgovac, sekretarica, pravnik)


Monter za rad na visini
Retech d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

Rukovodilac projekta – pristupne mreže
Retech d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

Inženjer za implementaciju – pristupne mreže
Retech d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

Administrativni asistent
Career team a Gi Group Company
Podgorica, Crna Gora

Upravnik centralnog održavanja
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Tehničar na prijemu i otpremi drvnih sortimenata
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Šef mašinskog održavanja
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Šef energetike
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Šef elektro - održavanja
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Rukovodilac službe za korišćenje, uzgoj i zaštitu šuma
"Vektra - Jakić" - Pljevlja
Pljevlja, Crna Gora

Strana « 1 2 3 4 »
soko gym
Adriatic Properties